Ülkelere Göre Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri Nelerdir?

Dünya çapında kullanılan bir dizi farklı ayakkabı numarası sistemi vardır. Tüm ayakkabı bedenleri, ayakkabının uzunluğunu belirtmek için bir sayı kullanırken, tam olarak ayakkabıda neyi ölçtüklerine, hangi ölçü birimini kullandıklarına ve 0 (veya 1) bedeninin nerede konumlandığına göre farklılık gösterirler. Bazı sistemler ayrıca ayakkabı genişliğini bazen bir sayı olarak, ancak çoğu durumda bir veya daha fazla harfle belirte bilirler. Bazı bölgeler, farklı ayakkabı türleri için farklı ayakkabı boyutu sistemleri kullanabilirler (örn. erkek, kadın, çocuk, spor ayakkabıları). Uygulamada, ayakkabılar satın alınmadan önce beden ve kalıp açısından denenmelidir. Ancak denemenin mümkün olmadığı durumlarda ayakkabı numaraları ve ölçüleri önemli olmaktadır.

Ayakkabılar satılmak üzere  piyasaya çıkacak ya da satılması için bir ülkede üretilip diğer ülkede satışa sunuluyorsa, ülkelere göre ayakkabı numaraları ve ülkelere göre dönüşüm tabloları hem üretici firmalara hem de ayakkabıları satın alacak kişilere yardımcı olabilir. Ayakkabı numarası dönüşüm tabloları, bir ülke veya bölgede kullanılan ayakkabı numarasını başka bir ülke veya bölgede kullanılan ayakkabı numarasına dönüştürmek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, mağazalar ve üreticiler için numara uygulamaları büyük ölçüde değişmektedir.

 

Her insan için ayağın büyüklüğüne-küçüklüğüne yani boyutuna göre bir numara mevcuttur.

İnsan vücudunun gelişimine paralel olarak her yaş ve dönemde ayak numarası değişir ve büyür. Ayak numarası ayakkabı seçiminde hassas bir noktadır. Her coğrafyada, bölgede ve ülkede, o coğrafyanın farklı koşulları nedeniyle insanın gelişimi, büyümesi ve yetişkinliği farklı olacağından, ayakkabı numaraları da farklı coğrafyalarda farklı standartlara sahip olabilir.
beden tabloları için https://www.sioux-shop.co.uk/cms/shoe-know-how/shoe-size-and-fit/shoe-size-conversion/

 

Türkiye Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri

Bir kişinin ayağının uzunluğu, genel olarak, ayakta en uçtaki parmak ve topuğun en belirgin kısmı yer ile temas halinde olan topuğun bitimi arasındaki mesafe olarak tanımlanır . Ayak uzunluğu, denek çıplak ayakla ayakta dururken ve vücut ağırlığı her iki ayak arasında eşit olarak dağıtılırken ölçülür.

Sol ve sağ ayakların boyutları genellikle biraz farklıdır. Bu durumda, her iki ayak da ölçülür ve çoğu üretici birbirine uymayan ayakkabı çiftlerini satmadığı için, toplu olarak üretilen ayakkabılar için  alıcıları daha büyük olan ayağa göre bir ayakkabı satın almaları tavsiye edilir. Tüm ülkelerde ayakkabı üretim sistemleri, gelenekleri ve dolayısıyla ayakkabı numaraları değişiklik gösterebilir. Dünyada en çok kullanılan ölçü sistemlerinden birisi Fransız ölçü sistemi’dir. Neredeyse tüm Avrupa ve Türkiye ayakkabı numaraları ve ölçüleri için Fransız Ölçü Sistemi standartlarını esas almaktadır. Paris point 1800'lerin başında Fransız ayakkabıcılar tarafından icat edilmiştir.

Avrupa standardı ölçü, Paris Point (diğer adıyla Parisien Prick ) adı verilen Fransızlardan gelen bir sistemi kullanır . Bir Paris point, bir santimetrenin üçte ikisine eşittir. Sistem sıfır santimetreden başlar ve artar. Bu sistemde ayakkabılarda yarım boy yoktur. Amerikan boyutu 0, 15 Paris point ile aynıdır.

Kıta Avrupası’nda en çok kullanılan sistem olan Fransız (Paris) Sistemi ülkemizde de uygulanmaktadır. Ölçü birimi punt (Paris Puanı)’ dur. 1 punt 2/3 cm.’ dir. İşaretleme 0 cm.’den başlar ve tekrar olmadan devam eder.

Bir Paris point santimetrenin 23'ü olduğu için formül şu şekildedir:

ayakkabı numarası (Paris point) = 32 × son uzunluk (cm) eşittir:

ayakkabı numarası (Paris point) ≈ 32 × ayak uzunluğu (cm) + 2 .

 

Amerika Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri

ABD'de kullanılan iki tür ölçek vardır: Standart (veya "FIA") ölçek ve dünyayla eş değer ortak ölçekler. "Ortak" ölçek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 2 ölçek yaklaşık ½ boyutta farklıdır .

ABD ayakkabı numarası sistemi (ABD boyutu) İngiltere sistemine dayanmaktadır. 19. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır, ancak ölçeğin 4 inçte değil 3 11/12 inç te başlamasıyla İngiliz muadilinden farklıdır. Çocuk boyutu 0, Paris puanı 15'e eşittir.

İngiltere sistemine benzer şekilde, sistem de yarım bedenleri içerir. Boyutlar arasındaki derecelendirme, tıpkı İngiltere sistemi gibi her zaman 4.233 mm'dir.

ABD ve Kanada'da, eş zamanlı olarak kullanılan farklı sistemler vardır. Beden göstergeleri genellikle benzerdir, ancak özellikle büyük bedenlerdeki spor ayakkabılarla genel beden göstergeleri tam olarak eşdeğer değildir. En yaygın olanı, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanan, erkek ayakkabıları için Birleşik Krallık'taki eşdeğerinde bir beden daha kısa olan ve ABD'deki bir yetişkin erkek  için 13,  İngiltere'deki bir erkek 12 ile aynı anlama-bedene denk gelen geleneksel olanıdır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir erkek ayakkabı numarası için hesaplama:

erkek ayakkabı numarası (barleycorn) = 3 × son uzunluk (inç) − 24 eşittir:

erkek ayakkabı numarası (barleycorn) ≈ 3 × ayak uzunluğu (inç) − 22 .

"Standart" veya "FIA" ölçeğinde, kadın bedenleri erkek bedenleri artı 1'dir (yani bir erkek 10+½  ise bir kadın 11+½’dir. Yani Amerikan Kadın ayakkabı bedenleri, Amerikan Erkek ayakkabı bedenleri artı 1½ ile aynıdır.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuk ayakkabı mağazaları, 13'te biten ve ardından yetişkin aralığı 1'den başlayan bir boyutlandırma şemasını kullanır. Alternatif olarak, K4'ten K13'e ve ardından 1'den 7'ye kadar uzanan bir ölçek de kullanılmaktadır.

 

İngiltere Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri

İngiltere’de kullanılan ayakkabı numaraları ve genel ölçüler yani ayakkabı boyutları Birleşik Krallık, İrlanda, Hindistan, Pakistan ve Güney Afrika'da ortak kullanılan uzunluk hesaplarına dayanmaktadır. Resmi olarak standardize edilmeyen bu ölçü, eski İngiliz barleycorn ölçü birimine göre karakterize edilmiştir. Barleycorn, uzunluk olarak ⅓ inçe denk gelir (yani yaklaşık olarak 8.47 mm). Bu ölçü İngilizce konuşulan ülkelerde hala ayakkabı boyutlarının temeli olarak kullanılmaktadır. İngiltere, kendi ölçüm sistemini (inç bazında) kullanan tek Avrupa ülkesidir.

İngiliz uzunluk ölçü sistemi, dünyadaki en eski resmi ayakkabı ölçü sistemidir. Kıta Avrupası metrik sisteminin aksine, uzunluğu ölçmek için İngiliz yöntemi santimetreye değil, Anglo-Amerika ülkelerinde tipik olarak inç'e dayanmaktadır.

Bu ölçü sistemine göre yetişkin bir kişinin ayak ölçüsü 26 barleycorn,  8+ 23  inç ya da 22.01 cm’dir. (0 ya da 1 numaraya göre)

Bu sisteme göre yetişkin ayakkabı numarası için hesaplama şu şekildedir:

yetişkin ayakkabı numarası (barleycorn) = 3 × son uzunluk (inç) − 25

Yetişkin ayakkabı boyutu (barleycorn) ≈ 3 × ayak uzunluğu (inç) − 23 .

Bu beden ölçüsü standardı hem erkekler hem de kadınlar için ismen aynı olsa da, bazı üreticiler kadınların İngiltere beden bedenleri için farklı numaralandırma kullanır.

Birçok internete sitesinde  İngiliz boyutu artı 1½ formülü kullanan tablolar görülsede İngiliz ayakkabı numaraları, Amerikan Erkek ayakkabı numaralarıyla çoğunlukla aynıdır.

Kanada Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri

Kanada ayakkabı boyutları, hem Yetişkin hem de Çocuk, Erkek ve Kadın için Amerikan ayakkabı boyutlarına eşdeğerdir. Kanada'da ayakkabı numaraları için göstergeler genellikle ABD ile benzerdir. Ancak bu benzerlik spor ayakkabılar ve büyük bedenli ayakkabıları kapsamaz.

ABD'de kullanılan iki tür ölçek Kanada için de geçerlidir: "Standart" veya "FIA" (Footwear Industries of America) ölçekleri arasında "standart" ölçek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 2 ölçek yaklaşık ½ boyutta farklıdır .

Kanada’da yetişkin erkek ayakkabı numarası için hesaplama:

erkek ayakkabı numarası (barleycorn) = 3 × son uzunluk (inç) − 24 eşittir:

erkek ayakkabı numarası (barleycorn) ≈ 3 × ayak uzunluğu (inç) − 22 .

"Standart" ölçekte kadın bedenleri erkek bedenleri artı 1'dir. Yani Kanada’da kadın ayakkabı bedenleri, Kanada Erkek ayakkabı bedenleri artı 1½ ile aynıdır.

 

Japonya Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri

Japonya, Çin, Tayvan ve Güney Kore'de ayak uzunluğu ve çevresi (ayak çevresi) dikkate alınır. Ayak uzunluğu santimetre olarak belirtilmiştir. Uzunluğu, her bir ayak uzunluğu için milimetre cinsinden ayak çevresi olarak indekslenmiş bir tabloda belirtilen kolan göstergeleri (A, B, C, D, E, EE, EEE, EEEE, F, G) takip eder; ayak genişliği de ek bilgi olarak dahil edilmiştir. Erkek, kadın ve çocuk (12 yaş altı) ayakkabıları için farklı tablolar bulunmaktadır. 

Ayak uzunluğu ve genişliği, eğik çizgi veya kısa çizgi ile ayrılmış olarak milimetre cinsinden de belirtilebilir.

Japonya’da ulusal standart Japon Endüstri Standartları (JIS) S 5037:1998 ve muadili Çin Ulusal Standardı (CNS) kullanılmaktadır.

Japonya’nın kendi standartlarıyla birlikte Mondopoint ayakkabı uzunluk sistemini de kullandığı söylenebilir.  Mondopoint ayakkabı uzunluk sistemi spor endüstrisinde spor ayakkabılarını, kayak botlarını, patenleri ve bale ayakkabılarını boyutlandırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Almanya Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri

Almanya’da geçerli olan ve kullanılan ayakkabı numaraları Kıta avrupası Sistemine göre belirlenmektedir.

Kıta Avrupası sistemi Avusturya , Belçika , Danimarka, Fransa,  İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve diğer birçok kıta Avrupası ülkesinde kullanılmaktadır. 

Kıta Avrupası sisteminde, ayakkabı boyutu, hem yetişkinler hem de çocuklar için Paris Point ile ifade edilir.

Bir Paris point santimetrenin 23'ü olduğu için formül şu şekildedir:

ayakkabı numarası (Paris point) = 32 × son uzunluk (cm) eşittir:

ayakkabı numarası (Paris point) ≈ 32 × ayak uzunluğu (cm) + 2 

Avustralya Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri

Avustralya’da ayakkabı üreticilerinin çoğu, ABD’de kullanılan ayakkabı bedenlerinin aynısını kullanma eğiliminde olduğu anlamına gelen ABD tabanlı bir ölçüm stili kullanır. Bununla birlikte, gerçek Avustralya ayakkabı bedenleri teknik olarak İngiltere ölçüm sistemine dayanmaktadır .

Birçok Avustralyalı üretici farklı şirket, ABD veya Avrupa ayakkabı ölçüm standartlarını benimsemiştir.

Avustralya’dan yapılacak çevrimiçi alışverişlerde ayakkabı numarasının anlaşılması için 2 önemli uyarı bulunur. Bunlardan ilki Avustralya kadın ayakkabı bedenleri ABD kadın bedenleriyle aynıdır, ikincisi ise Avusturalya erkek ayakkabı bedenleri, İngiltere erkek bedenleri ile aynıdır.

Avustralya ayakkabı boyutları, Amerikan ayakkabı mağazalarına eşittir, bu nedenle ABD merkezli bir perakendeciden ayakkabı satın alıyorsanız, kalıbın aynı olduğunu görebilirsiniz. İngiltere merkezli bir mağazadan satın alıyorsanız, iki beden küçültülerek ürün satın alınması gerekmektedir. Avustralya'da 7 beden olan biri, İngiltere'de 5 bedendir.

Fransa Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri

Ayakkabı boyutları genellikle uzman olmayanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Farklı bölgelerde kullanılan ve zamanla gelişen birkaç ayakkabı numara sistemi vardır. Paris noktası anakara Avrupa'da standart olarak kullanılırken, İngiltere ve ABD ayakkabı boyutları çoğu zaman kafa karışıklığına neden olabilir. 

19. yüzyılın ortalarında, “Paris Point” olarak adlandırılan, Fransa'da ayakkabı ölçüleri için bir standart olarak kuruldu ve bu sistem yavaş yavaş Avrupa'ya yayıldı. Paris Point artık Avrupa'da standart ayakkabı ölçüsü sistemi olarak kabul ediliyor ve bu nedenle “ Fransız bedeni ”, “ Avrupa bedeni ”, “ AB ayakkabı bedeni ” veya “ Alman bedeni ” olarak da anılıyor. Bu ölçüm sisteminde santimetre kullanır. 

Paris Point (veya Avrupa boyut sistemi) muhtemelen bir dikiş makinesinin çift dikişlerinin orijinal dikiş uzunluğundan kaynaklanmaktadır. Dikiş, bir santimetrenin (6,67 mm) üçte ikisine eşittir.

Bu sistemde ayakkabı boyutu, hem yetişkinler hem de çocuklar için Paris Point ile ifade edilir.

Bir Paris point santimetrenin 23'ü olduğu için formül şu şekildedir:

ayakkabı numarası (Paris point) = 32 × son uzunluk (cm) eşittir:

ayakkabı numarası (Paris point) ≈ 32 × ayak uzunluğu (cm) + 2 

Online ayakkabı seçimleri için, mevcut ABD bedeninize 31 ekleyerek ABD ayakkabı numarasının Fransız eşdeğeri bulunabilir. ABD bedeni 6 ise, Fransız ayakkabı bedeni yaklaşık olarak 37 beden olacaktır. Fransız ölçüleri İspanya, Portekiz ve Belçika'da da kullanılır ve ölçüler santimetre (cm) cinsinden verilir.

Yeni Zelanda Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri


Avustralya’da ve doğal olarak Yeni Zelanda’da ayakkabı üreticisi şirketler, ABD veya Avrupa ayakkabı ölçüm standartlarını benimsemiştir. Yeni Zelanda kadın ayakkabı bedenleri, kadınların ABD ayakkabı bedenlerine eşdeğerdir, ancak Yeni Zelanda erkek ayakkabı bedenleri, ABD ayakkabı bedenlerinden bir beden daha küçüktür. Çevrimiçi alışverişlerde dikkat edilmesi gereken 2 kuralın bulunduğu söylenebilir. Birincisi kadın ayakkabı boyutları ABD kadın ayakkabısı ile aynıdır, ikincisi ise erkek ayakkabı boyutları İngiltere erkek ayakkabısı ile aynıdır.

Kadın Yeni Zelanda ayakkabı numarası, İngiltere bedeninden iki beden daha büyüktür. Erkek Yeni Zelanda ayakkabı numarası, İngiltere ayakkabı numarasına eşdeğerdir. 

 

Diğer Avrupa Ülkeleri Ayakkabı Numaraları ve Ölçüleri

Neredeyse tüm Avrupa, Parisien Prick  ya da Paris Points adı verilen bir sistemi benimsemiştir. Bu sistem Fransızlardan gelen bir sistemdir.. Bir Paris Point, bir santimetrenin üçte ikisine eşittir. Sistem sıfır santimetreden başlar ve bu şekilde artar. Yarım boy bu ölçüm sisteminde bulunmaz. Amerikan boyutu 0, 15 Paris Point ile aynıdır.

Avrupa ve Orta Doğu Ülkelerinde, ayakkabı numaranız, ayak numaranızın eşit olduğu Paris Pointin (Ölçü Formu) sayısı ile belirlenir; bu, genellikle santimetre cinsinden ayak uzunluğunuzun 2 ile çarpılması demektir.

Beden sistemi, 10 cm'lik ayakkabının iç uzunluğuna tekabül eden 15'lik bir çocuk bedeniyle başlar ve genellikle erkek bedenine (33,3 cm) kadar çıkar. Avrupa ayakkabı beden sistemi hem çocuk hem de yetişkin bedenlerini içerir ve tek tip bir sisteme sahiptir (İngiltere ve ABD sistemlerinden farklı).

Ölçü birimi olarak Paris noktası olan ayakkabıların ara bedenlerde (yarım beden) üretilmesi nadirdir. Bu, ayakkabı bedenleri arasındaki farkın her zaman 6,67 mm olduğu anlamına gelir.

 

Ayakkabı Numaraları Nasıl Belirlenir?

 

Ayakkabı numaraları ülkelere göre ya da üretim tipine göre, üç karakteristik uzunluğa esas alınarak değişebilir veya belirlenebilir:

-Bir ayakkabının uygun olduğu ortalama ayak uzunluğu: Müşteriler için bu ölçü, vücut ölçüleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu ölçü herhangi bir ayakkabı türü, biçimi veya malzemesi için eşit olarak geçerlidir. Bununla birlikte, bu uzunluk üreticiler arasında fazla yaygın değildir, çünkü her yeni ayakkabı modeli için, üretilen ayakkabının hangi ayak ölçüleri için tavsiye edilir olduğunu dikkatli bir şekilde test etmelerini gerektirir. Bu faktör, ayakkabının belirli bir uzunluğa sığmasını sağlama yükünü üreticiye yükler.

-Ayakkabının iç boşluğunun uzunluğu: Bu ölçü, bitmiş ürün üzerinde kolaylıkla ölçülebilmesi avantajına sahiptir. Ancak, üretim toleranslarına göre değişiklik gösterecektir ve müşteriye yalnızca ayakkabının uygun olduğu ayak ölçüleri aralığı hakkında çok kaba bilgiler verir.

-Ayakkabının üretildiği ayak şeklindeki şablonun " son " uzunluğu: Bu ölçü, üreticilerin kullanması için en kolay olanıdır, çünkü yalnızca ayakkabıyı üretmek için kullanılan aleti tanımlar. Üretim toleransları veya ayakkabının gerçekte hangi ayak boyutu için uygun olduğu konusunda hiçbir vaatte bulunmaz. Doğru bedeni seçmenin tüm sorumluluğunu ve riskini müşteriye bırakır. 

 

 İnternette yayınlanan birçok ayakkabı ölçüsü tablosunu inceledikten sonra hiçbirine güvenmezdim. Şirket buna izin veriyorsa önerebileceğim en iyi uygulama inç, milimetre veya santimetre cinsinden sipariş vermektir. En azından ayağınızı ölçebilir ve ayakkabıyı ölçebilir ve sipariş ettiğiniz şeyi alıp almadığınızı belirleyebilirsiniz. Aksi takdirde, üreticinin varyasyona sahip olduğu ve mağaza dönüşüm tablosunun ayakkabıyı önemli ölçüde farklı kılan bir varyasyona sahip olduğu bileşik bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca tabloların ve şirketlerin yalnızca erkekler veya kadınlar için geçerli olan ancak her ikisi için de geçerli olmayan kurallardan bahsettiğini de not ediyorum. Ancak genellikle tablolar cinsiyet belirtmez veya her ikisi için de kullanılır.

 

Aşağıdaki tablolar, küreselleşen ürünlerin başka bir yönünü göstermektedir - ayakkabı boyutları dünya çapında aynı birimlerde ölçülmemektedir. e-İş uygulamalarının kullanıcılara uygun birimler sağlaması ve hangi birimlere referans verildiği konusunda net olması gerekir. Bu masaya güvenmekten kaynaklanan herhangi bir sorundan

 

sorumlu değilim . Web'de başka bir yerde bulunan verilere dayalı olarak dönüşümleri boyutlandırmak için en iyi tahminim. Sipariş vermeden önce satıcıyla veya satıcıyla boyut dönüşümleri hakkında konuşmanızı öneririm. Üreticilerin de boyutlandırmaya göre değiştiğini unutmayın . Bu sayfadaki değerlerden artı veya eksi bir boyut veya yarım boyut farkı nadir değildir. Web'deki çeşitli tabloları incelerken, büyük hatalar içeren birçok tablo kaydettim (değerlerin düzensiz olduğunu görerek kolayca tespit edilebilir). Çevrimiçi bulduğunuz tablolardaki çevreleyen değerleri karşılaştırın ve sipariş vermeden önce mantıklı olup olmadıklarını belirleyin .

Ayakkabı ölçüm sistemleri arasındaki geniş farklılıklar nedeniyle, yalnızca bu tablolara güvenmek herkesin mutluluğunu garanti etmek için yeterli değildir. Satıcıların ayakkabının içini burundan topuğa kadar ölçmelerini ve ölçümü inç ve santimetre olarak listelemelerini öneririm. Alıcılar ayaklarını parmaktan topuğa kadar ölçmelidir. Alıcılar, sağlanmadıysa, satıcılardan gerçek burundan topuğa ölçüyü listelemelerini istemelidir. 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.