Birinci Kısım- Amaç,Kapsam,Tanımlar


 

Madde 1 - Amaç
Madde 2 - Kapsam
Madde 3 - Tanımlar


 

İkinci Kısım - Tüketicinin Korunması  ve Aydınlatılması


 

Madde   4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler
Madde  5 - Satıştan Kaçınma
Madde  6 - Taksitli Satışlar
Madde  7 - Kampanyalı Satışlar
Madde  8 - Kapıdan Satışlar
Madde  9 - Kapıdan Satışlarda 
Satıcının Yükümlülüğü
Madde 10 - Tüketici Kredisi
Madde 11 - Süreli Yayınlar
Madde 12 - Etiket
Madde 13 - Garanti Belgesi
Madde 14 - Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu
Madde 15 - Servis Hizmetleri
Madde 16 - Ticari Reklam ve İlanlar
Madde 17 - Reklam Kurulu
Madde 18 - Zararlı ve Tehlikeli  Mal ve Hizmetler
Madde 19 - Kalite Denetimi
Madde 20 - Tüketicinin Eğitilmesi


 

Üçüncü Kısım - Tüketici  Kuruluşları


 

Madde 21 - Tüketici Konseyi
Madde 22 - Tüketici Sorunları Hakem Heyeti


 

Dördüncü Kısım- Yargılamaya  ve Cezaya İlişkin Hükümler


 

Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri
Madde 24 - Üretimin, Satışın Durdurulması  ve Malın Toplatılması
Madde 25 - Ceza Hükümleri
Madde 26 - Cezalarda Yetki, İtiraz  ve Zamanaşımı


 

Beşinci Kısım- Çeşitli  Hükümler


 

Madde 27 - Denetim
Madde 28 - Laboratuvar
Madde 29 - Ödenek
Madde 30 - Diğer Hükümler
Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler
Madde 32 - Kaldırılan Hükümler
Madde 33 - Yürürlük
Madde 34 - Yürütme


 

BİRİNCİ KISIM - Amaç,Kapsam,Tanımlar


 

Madde  1 - Amaç 
Bu Kanunun amacı, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun 
olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını 
koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel 
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin 
kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların 
oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları 
düzenlemektir.


 

Madde 2 - Kapsam 
Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında 
tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü hukuki işlemi 
kapsar. 


 

Madde 3 - Tanımlar 
Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 
c) Mal: Ticaret konusu taşınır eşyayı, 
d) Hizmet: Bir ücret yada menfaat karşılığında yapılan bedeni ve/veya 
fikri faaliyetleri, 
e) Standart: Türk Standartını, 
f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai 
olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişiyi, 
g) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketciye 
mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, 
h) İmalatçı-Üretici: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere 
tüketiciye sunulmuş olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin 
hammaddelerini yahut ara mallarını üretenleri, 
i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, 
vakıf ve tüketim kooperatiflerini, İfade eder. 


 

İKİNCİ KISIM - Tüketicinin Korunması ve Aydınlatılması 


 

Madde 4 - Ayıplı Mal ve Hizmetler 

Ambalajında, etiketinde,tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan 
veya satıcı tarafından vaadedilen veya standartında tespit edilen 
nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım 
amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları 
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler 
içeren mal veya hizmetler, ayıplı mal veya ayıplı hizmet olarak  kabul edilir.
Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici, 
malı teslim aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu malları 
satıcı firmaya geri vererek değiştirilmesini veya ödediği bedelin 
iadesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini 
ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir.Tüketici bu taleplerden 
herhangi birisini tercihte serbesttir. Satıcı tüketicinin tercih 
ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayıplı maldan ve/veya 
ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı 
satıcı, bayi, acenta, imalatçı-üretici ve ithalatçı, müştereken 
ve müteselsilen sorumludurlar.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.